Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Some với 2 anh da đen cao to địt khỏe